En mer kreativ marknadsföring

Marknadsföring har flera olika definitioner men hänvisar till handlingar, utförda av exempelvis ett företag eller en organisation, med målet att påverka andra. Andra ord som ofta kommer upp då marknadsföring diskuteras är marknadskommunikation och reklam. Det specifika målet med marknadsföringen kan skilja sig vitt och brett, men härrör oftast företagets finansiella mål i slutändan. Målet med en specifik kampanj kan dock vara allt från att öka försäljningen av en produkt till att öka varumärkeskännedomen. Gränsen för vad som anses vara marknadsföring skiljer sig och är någorlunda vag, då all kommunikation från företaget i vissa fall kan anses vara marknadsföring. Dock anses det oftast röra exempelvis annonser och reklamfilmer.

Ämnet marknadsföring kan även röra upp heta diskussioner idag. Detta grundar sig i olika orsaker, som att marknadsföringen bidrar till konsumtionshets, att det kan påverka mottagarens kroppsuppfattning negativt eller även bara för att det har möjligheten att påverka människor överhuvudtaget.

Effekterna av kreativ marknadsföring

Trots att marknadsföring som område ofta kan anses vara ett av de mer kreativa arbetena, så är det långt ifrån alltid som det kreativa arbetet tydligt syns i resultatet. Dock är det en tuff uppgift att definiera vad som anses vara kreativt arbete, men ofta kan det röra att marknadsföringen känns nytänkande eller unik. Det som är kreativ reklam skapar ofta vad reklamforskare kallar reklamkapital. Reklamkapitalet syftar i sin tur till vad konsumenten anser vara det sammanlagda värdet av ett varumärkes tidigare reklam. Högt reklamkapital kan få en konsument att gärna ta del av marknadsföring från ett företag. Ett exempel på ett varumärke med högt reklamkapital är ICA. Reklamfilmerna från ICA är både otroligt långtgående och otroligt uppskattade av konsumenterna.

Utöver ökad positivitet till företagets marknadsföring har även högt reklamkapital möjligheten att öka konsumenternas betalningsvilja gentemot företaget. Kreativ marknadsföring har även 11 gånger större genomslag än annan marknadsföring. Om reklam har belönats med pris för kreativitet tenderar marknadsandelen i snitt att öka med 5,7 procent. Detta kan ställas i kontrast till annan reklam, som tenderar att öka marknadsandelen med 0,5 procent.

Kreativ reklam kan även ha en positiv påverkan på konsumenter. Ett exempel på detta är reklam som undviker de stereotyper som annars ofta ses i marknadskommunikation. Genom att undvika dessa, går det även att minska de negativa effekter som exempelvis kan ses på mottagarnas kroppsuppfattning som annars används som ett motargument mot reklam generellt. Normbrytande reklam har även generellt bättre genomslag än stereotyp reklam, vad gäller effekter på exempelvis varumärkesattityd.

Ett antagande kan vara att det krävs en stor marknadsföringsbudget för att skapa kreativ reklam. Det är dock inte fallet, utan det finns flera tydliga exempel på att det går att skapa kreativ reklam med mindre möjlighet att spendera pengar. I vissa fall kan det till och med innebära att företagen kan minska sina budgetar, så länge de fokuserar på rätt insatser.

Resultatet av att ett företag marknadsför sig kommer nästan alltid med positiva effekter i jämförelse med om de inte hade marknadsfört sig alls. Lyckas de dock skapa kreativa kampanjer är sannolikheten för bra genomslag dock betydligt större.