Marknadsföring på sociala medier

Som företagare kan marknadsföring via sociala medier ha många fördelar. Det kostar till exempel ingenting att marknadsföra en produkt eller tjänst via sina egna sociala kanaler, men samtidigt finns det möjlighet att nå ut till en stor mängd potentiella kunder. För att sticka ut ur mängden är det av stor vikt att innehållet i marknadsföringen är engagerande, väcker känslor och innehåller något unikt inslag som användaren kommer ihåg.

Marknadsföring på sociala medier
Marknadsföring på sociala medier

Relationsbyggande

Att föra en dialog med sina kunder via sociala medier kan ge viktiga insikter om kundens önskemål och förbättringsförslag. Kunder får möjlighet att ställa frågor och komma med feedback på ett annat sätt i sociala medier än i andra typer av medier. Företag har även möjlighet att tilltala sina kunder på ett mer personligt plan och med hjälp av bilder och videos kan innehållet bli mer levande. Det är till exempel vanligt att företag lyfter fram sina medarbetare eller visar hur arbetet går till bakom kulisserna i sina sociala kanaler. Om kunden får se en mer personlig och transparent sida av ett företag är chanserna stora att förtroendet för företaget ökar. Det är även viktigt att vara aktiv, svara på kommentarer och att hela tiden hålla uppe en dialog med sina kunder.

Anpassad marknadsföring

Riktad marknadsföring och anpassat innehåll för den målgrupp man vill nå ut till är något som de flesta satsar på inom sociala medier. Att bara nå ut till en stor mängd genererar inte alltid den respons man vill uppnå, det viktiga är att nå ut till rätt personer. Att välja vilka sociala plattformar som används är ett sätt att avgränsa sin publik. Det kan vara tidskrävande att uppdatera allt för många sociala medier med jämna mellanrum, så en gallring av de plattformar som inte riktar sig till den målgrupp man vill nå ut till kan vara en bra start. När en användare registrerar sig på till exempel Facebook anger personen en mängd användbar information. Dessa uppgifter kan användas för att rikta annonsering till den målgrupp man vill nå ut till, exempelvis personer i en viss stad eller en viss ålder.

En annan viktig aspekt i marknadsföringen på sociala medier är att följa upp kampanjer och inlägg. De flesta sociala nätverk har mätverktyg som kan tala om ifall en kampanj har varit framgångsrik eller ej. Att mäta och utvärdera ger nyttig information som kan användas inför nästa kampanj och denna information kan vara ovärderlig för att kunna utveckla sin marknadsföring och inte lägga onödiga pengar på marknadsföring som inte genererar den respons man hoppats.

Viktigt att följa reglerna

Det finns tydliga bestämmelser kring hur reklaminlägg ska märkas ut i sociala medier. När till exempel ett blogginlägg, en Youtube-video eller ett inlägg på Facebook innehåller marknadsföring så måste det tydligt märkas ut för att mottagaren lätt ska förstå att det är reklam. Om reglerna kring detta inte följs kan marknadsföringen klassas som otillåten dold marknadsföring. När det kommer till influencer-marknadsföring är det även viktigt för företagets del att det framgår tydligt om inlägg som publiceras innehåller reklam. Vid regelbrott kan nämligen både anlitad influencer och företaget som marknadsförs komma att ställas till svar.

Viktigt att följa reglerna
Viktigt att följa reglerna