Reklam – Hitta målgrupp och marknadsför

Reklam – Hitta målgrupp och marknadsför

När det är dags att marknadsföra för sitt företag är det både ineffektivt och kostsamt att göra en bred reklam. Därför är det mycket viktigt att ta sig tid och fundera på vilka företagets primära presumtiva kunder är, alltså vilka målgrupper man ska rikta in marknadsföringen emot. Målgrupperna består av andra företag, privatpersoner eller organisationer som man tror har mest nytta och behov av företagets tjänster eller produkter. Då är det således den målgrupp som man ska rikta in sin marknadsföring på. Målgrupper är ett mycket viktigt nyckelord inom marknadsföring. Varje reklamkampanj bör alltså ha företagets målgrupp som en central utgångspunkt. Målgruppen definieras som de företag eller personer som får sina problem lösta med hjälp av sitt företagstjänster eller produkter. Därför bör man som företag börja med att hitta rätt målgrupp för att sedan marknadsföra sitt företag på ett effektivt sätt.

Att göra en selektering

Teoretiskt sätt består marknaden av företag och personer runt hela världen. Givetvis behöver företagare välja en ganska mycket mindre grupp av kunder, vilket kallas för selektering. Att göra en selektering innebär således att man väljer ut företagets målgrupp. Är ett företag nystartat är det bra att göra en hård selektering, för att sedan kunna utvidga när företaget går bra. Några av de faktorerna som ligger till grund för en selektering är bland annat: geografiskt (ett land eller postnummer), privatpersoner, organisation, kommun eller företag, efter inkomst, yrke eller bransch, samt kön, ålder och intresse (mycket vanligt vid reklamkampanjer på sociala medier).

För att kunna hitta sin målgrupp är det smart att nyttja olika källor såsom exempelvis bransch- och medlemsorganisationer eller Statistiska Centralbyrån (SCB). Något som också är bra att tänka på gällande målgrupp är att kunden kan vara någon helt annan. Några bra exempel på detta är leksaker för barn, då gäller det att tänka på att det faktiskt är föräldrarna som tar beslutet om det ska göras ett inköp eller inte. Detta gäller även om ett företag säljer löneprogram, så är det inte löneadiminstratören som tar beslut utan det är inköpschefen eller Vd: n.

Nå ut med sitt budskap

Nå ut med sitt budskap

Att ha en jättebra produkt räcker inte till, det gäller också att nå ut med vad företaget erbjuder till potentiella kunder i målgruppen för att kunna ha möjligheten att sälja. Det finns en uppsjö av olika sätt att nå sin målgrupp, både sådana kunder som företaget redan har och eventuellt nya. Företaget kan välja olika marknadsföringskanaler för att nå sina kunder och berätta vad som erbjuds och vart sitt företag hittas. Allt från att sälja i butik, direktreklam eller göra reklam på sociala medier, till annonser, radio- och Tv-reklam.

Som företagare kan det vara riktigt svårt att vilken/vilka kanaler som ska användas för att sitt budskap ska nå fram. Ett smart sätt är att ta och kolla upp sina framgångsrika konkurrenter för att se hur de gör och därefter göra något liknande själv. Detta kallas för “benchmarketing”. För ett nystarta företag finns det inga större ekonomiska resurserna till att göra reklam, men man bör inte hoppa över att göra en marknadsföring. Det finns marknadsföringsalternativ som inte är så kostsamma som exempelvis nyttja sociala medier.